מכללת סמארט
מטיסים אותך להייטק

שליחת טופס בקשה לוועדת חריגים

  • לאחר שליחת טופס הבקשה , ישלח לכתובת המייל שציינתם למעלה אישור קבלת הטופס על ידי המכללה .
  • הוועדה מתכנסת אחת לשבועיים 
  • אישור הבקשה היינו לשיקול הוועדה בלבד .
  • לאחר דיון הוועדה בבקשה , ישלח לכתובת המייל שצינתם מעלה את החלטת הוועדה והמשך הטיפול בנושא
  • בקשות ללא צילום תעודת זהות לא יועברו להחלטת הוועדה
  • ובכפוף לתקנון המכללה

לקבלת הסילבוס

מלאו את הפרטים